Oferta

Usługi w zakresie wyceny nieruchomości mogą dotyczyć:

  • nieruchomości lokalowych (mieszkania, lokale użytkowe)
  • nieruchomości gruntowych (działki budowlane, grunty rolne i inne)
  • nieruchomości gruntowych zabudowanych (domy, zabudowania gospodarcze i inne)
  • nieruchomości komercyjnych (nieruchomości biurowe, magazynowe, przemysłowe)
  • ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebności i inne)
  • określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora

Operaty oraz inne opracowania i ekspertyzy wykonywane są z zachowaniem zasady poufności i tajemnicy zawodowej.